REZULTATE

Printre principalele rezultate înregistrate în urma implementării activităților proiectului enumerăm:

 • 10 întâlniri/sesiuni de dezbatere organizate în vederea consultării administrației publice locale, a structurilor din cadrul/ subordinea/ sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu privire la vulnerabilitățile la corupție, nivelul de percepție a fenomenului, așteptările factorilor interesați;
 • 3 experți din state cu nivel scăzut al corupției cooptați la nivelul proiectului;
 • 4 ateliere de lucru organizate în vederea elaborării proiectului Strategiei pentru integritate la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
 • 9 întâlniri pentru consultarea administrației publice locale și a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice organizate cu privire la proiectul Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (243 reprezentanți ai administrației publice locale, ai structurilor din cadrul/ subordinea/ sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice consultați);
 • 1 atelier de lucru organizat în vederea finalizării Strategiei pentru integritate la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
 • o Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, realizată și diseminată într-un număr de aproximativ 1.400 exemplare, la nivelul tuturor structurilor din cadrul/ subordinea/ de sub autoritatea ministerului;
 • 1 Plan de acțiune realizat;
 • Metodologiei privind managementul riscurilor la corupție la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și analiza incidentelor de integritate;
 • o Analiză privind metodologii și metode de identificare și management al riscurilor de corupție aplicate în România, cât și în alte state membre UE;
 • 3 ghiduri cuprinzând recomandări privind reducerea vulnerabilităților la corupție prin: instrumente și tipuri de intervenții propuse, măsuri de acțiune propuse, propuneri de modificări de politici publice/  legislative/ procedurale, analiză de impact, realizate;
 • 3 proceduri de monitorizare a vulnerabilităților și riscurilor la corupție în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și de raportare, realizată;
 • 7 suporturi de curs elaborate;
 • 10 module de instruire furnizate în cadrul a 25 sesiuni de instruire din care:

♦ 7 module furnizate în cadrul a 14 sesiuni de instruire, cu următoarele teme:

⇒ Integritate și transparență în achiziții publice

⇒ Integritate și transparență în managementul resurselor umane

⇒ Integritate și transparență în planificare și execuție bugetară

⇒ Integritate și responsabilitate în funcția publică

⇒ Transparență decizională  și acces liber la informații de interes public

⇒ Comunicare și relații publice

⇒ Comunicare intra- și inter-instituțională

♦ 1 modul de Etică organizațională, conflicte de interese și incompatibilități furnizat în cadrul a 5 sesiuni de instruire,

♦ 1 modul de TOT furnizat în cadrul a 2 sesiuni de instruire,

♦ 1 modul furnizat în cadrul a 3 sesiuni de instruire, destinat personalului din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ce va fi implicat în implementarea metodologiei de management al riscurilor de corupție, precum și a personalului din cadrul instituțiilor aflate în coordonare/subordonare/sub autoritatea ministerului în ceea ce ar putea reprezenta un model de bună practică în vederea dezvoltării propriilor metodologii.

♦ o instruire în domeniul guvernării locale cu titlul „Anticorupția în guvernarea locală", organizat de Academia Internațională Anticorupție (www.iaca.int);

 • 361 reprezentanți ai grupului țintă instruiți în cadrul celor 25 sesiuni de instruire.