OBIECTIVE

OBIECTIV GENERAL

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea și consolidarea capacității operaționale a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice de promovare a integrității în serviciul public și de prevenire și combatere a corupției pentru creșterea responsabilizării factorilor decizionali și executivi, îmbunătățirea performanțelor în activitate, transparentizarea procesului decizional și reformarea cadrului instituțional în acord cu așteptările publice.

Atingerea obiectivului general s-a realizat prin următoarele obiective specifice:

- OS1: Diagnoza instituțională a fenomenului corupției în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin derularea de consultări a factorilor interesați (structuri din subordinea ministerului, administrații publice locale, ONG-uri, alți beneficiari), în vederea realizării Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

- OS2: Dezvoltarea și integrarea de tehnici de măsurare a vulnerabilități și de metodologii și instrumente pentru prevenirea și reducerea corupției la nivelul serviciilor specifice furnizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin preluarea de expertiză din state UE cu un nivel scăzut al corupției;

- OS3: Sprijinirea aplicării Strategiei Naționale Anticorupție prin elaborarea unei Strategii pentru integritate adaptate specificului domeniilor de activitate ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

- OS4: Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv elaborarea de curriculum şi realizarea de materiale didactice) în tehnici de măsurare a vulnerabilităților la corupție şi tehnici de raportare și prevenire.