GRUPUL ŢINTĂ

Grupul țintă al proiectului este compus din personalul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, al structurilor din subordinea (Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C., Agenția Națională a Funcționarilor Publici – A.N.F.P., Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. ), sub autoritatea ministerului (Agenția Națională pentru Locuințe – A.N.L., Compania Națională de Investiții – C.N.I. – S.A.), al celor 8 Agenții de Dezvoltare Regională (ADR-uri), al celor 5 Birouri de Cooperare Transfrontalieră, precum și al autorităților administrației publice locale, al ONG-urilor, al structurilor asociative cu activitate relevantă în domeniul administrației publice și reprezentanți ai agenților economici.

Prin specificul său, Proiectul se adresează tuturor instituţiilor/organismelor publice şi private, dar şi cetăţenilor interesaţi de serviciile specifice oferite de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. În funcţie de obiectivele stabilite, beneficiarii proiectului pot fi clasificaţi astfel:

1. Beneficiari direcţi, care pot folosi rezultatele Proiectului pentru fundamentarea/justificarea deciziilor din competența domeniului lor de activitate, precum:

  • Personal al Direcţiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice;

  • 360 de funcționari publici/personal contractual din cadrul aparatului central, al structurilor din subordinea și sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, instruiți prin intermediul programelor de training derulate prin acest Proiect;

  • 610 reprezentanți ai instituțiilor din administrația publică centrală și locală participanți la conferinţele și la procesele de consultare și informare desfășurate în cadrul proiectului.

2. Beneficiari indirecţi care pot folosi rezultatele proiectului:

  • Administrațiile publice locale beneficiare ale serviciilor specifice furnizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

  • Agenții economici beneficiari ai serviciilor specifice furnizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

  • ONG-uri cu activitate relevantă în domeniul administrației publice;

  • Cetățenii interesați.