EVENIMENTE

7. Conferința de închidere a proiectului

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare, în parteneriat cu Asociația pentru Implementarea Democrației, a implementat cu succes proiectul „Abordare strategică în domeniul anticorupției la nivelul Ministerului Dezvoltării...

6. Atelier de lucru organizat în vederea finalizării Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Grupul de lucru constituit în vederea elaborării proiectului Strategiei pentru integritate la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice s-a reunit în data de 23 septembrie 2014 în cadrul unui atelier de lucru pentru definitivarea documentului. Astfel, au fost analizate...

4. Organizarea a 4 ateliere de lucru în vederea elaborării proiectului de Strategie anticorupție a ministerului

În vederea elaborării proiectului de Strategie pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost constituit un grup de lucru format din 19 membri, dintre care: - 4 reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, - 8...

3. Efectuarea a 3 vizite de documentare în Suedia, Polonia și Anglia

Una din activitățile din cadrul proiectului presupune efectuarea a trei vizite de documentare în state europene, în vederea preluării de bune practici și know-how de la instituții cu atribuții similare celor din sfera de activitate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice...

2. Organizarea a 10 focus-grupuri

În vederea consultării administrației publice locale, a structurilor din cadrul/subordinea/sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu privire la vulnerabilitățile la corupție, nivelul de percepție a fenomenului, așteptările factorilor interesați, Ministerul...

1. Conferința de lansare a proiectului

Conferința de lansare a Proiectului a avut loc î n data de 27 noiembrie 2012. Evenimentul s-a desfășurat la Hotel Ibis, Gara de Nord. La eveniment au participat reprezentanți ai Beneficiarului și reprezentanți ai partenerului de proiect, un reprezentant din conducerea Autorității de...

5. Organizarea a 9 întâlniri în vederea consultării administrației publice locale, a structurilor din cadrul/ subordinea/ sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu privire la proiectul strategiei anticorupție a ministerului

În vederea implementării acestei activități a proiectului, în perioada iunie – iulie 2014, au fost organizate un număr de 9 întâlniri la care au participat 243 persoane, astfel: întâlnire în București , în data de 18 iunie 2014, cu participarea reprezentanților structurilor din cadrul/...