DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI EGALITATE DE ȘANSE

DEZVOLTAREA DURABILĂ

În cadrul proiectului, la elaborarea materialelor a fost utilizată hârtie reciclată. De asemenea, pe fiecare material (tipărit sau în format electronic) a fost inserat un text de conștientizare privind protecția mediului înconjurător și consumul rațional de resurse.

Mijloacele fixe și obiecte de inventar achiziționate în cadrul proiectului răspund cerințelor de protejare a mediului și corespund obiectivelor dezvoltării durabile prin promovarea tehnologiilor curate, echipamente prevăzute cu opţiuni pentru eficientizarea energetică.

În proiect au fost incluse măsuri care să atragă atenţia asupra responsabilităţii faţă de mediu şi să îndemne la protecţia acestuia: inserarea de mesaje speciale în corespondenţa electronică care să specifice faptul că imprimarea se va realiza numai în cazul în care este strict necesar.

Suporturile de curs elaborate în cadrul proiectului cuprind o secţiune dedicată promovării dezvoltării durabile.

Cu ocazia desfășurării fiecărei sesiuni de instruire, a fost prezentată o temă dedicată dezvoltării durabile.

 

EGALITATEA DE ŞANSE

Toate activitățile desfășurate în cadrul proiectului au respectat principiul egalității de șanse. Pe parcursul implementării proiectului, sunt excluse orice restricții, deosebiri, excluderi sau preferințe pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, orientare sexuală, vârsta, handicap, boala cronică necontagioasă, infectare HIV sau orice alta apartenență la o categorie defavorizată.

La selecția echipelor de proiect, singurul criteriu de selecție aplicat este cel al competenței, urmărindu-se valorificarea și valorizarea experienţei fiecărui membru, fără prejudecăţi şi stereotipii de gen, vârstă sau de statut.

Suporturile de curs elaborate în cadrul proiectului cuprind o secțiune dedicată promovării egalității de șanse.

Proiectul respectă şi promovează principiul egalităţii de şanse, acesta fiind luat în considerare, atât în desfășurarea activităţilor, cât şi în identificarea grupului ţintă.

Cu ocazia desfășurării fiecărei sesiuni de instruire, a fost prezentată o temă dedicată egalității de șanse.