ACTIVITĂȚI

Principalele activităţi implementate în cadrul acestui proiect sunt următoarele:

1. Organizarea conferinței de lansare a proiectului

La conferința de lansare a proiectului au participat un număr de aproximativ 100 de persoane, reprezentanți ai ministerelor, ai structurilor subordonate/aflate sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, reprezentanți ai administrației publice locale, ai...

2. Consultarea administrației publice locale, a structurilor din cadrul/subordinea/sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu privire la vulnerabilitățile la corupție, nivelul de percepție a fenomenului, așteptările factorilor interesați

Au fost organizate și desfășurate un număr de 10 focus grupuri, astfel: - 3 în București: un focus grup cu reprezentanți ai direcțiilor și ai altor structuri din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; un focus grup cu reprezentanții structurilor din...

3. Prelucrarea informațiilor colectate cu ocazia celor 10 întâlniri

În urma desfășurării celor 10 focus-grupuri la care au participat un număr de 216 persoane, organizate în vederea consultării administrației publice locale, a structurilor din cadrul/subordinea/sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu privire la...

4. Utilizarea expertizei altor state membre ale Uniunii Europene, cu un nivel redus al corupției, în vederea realizării strategiei anticorupție a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin cooptarea în cadrul proiectului a 3 experți străini

Utilizarea expertizei internaționale s-a realizat prin cooptarea a 3 experți străni din state cu grad scăzut de corupție, respectiv: - Olanda – domnul Michel van Hulten, - Finlanda – domnul Matti Rinne - Germania – doamna Kulan Amin. Experții au realizat rapoarte,...

5. Elaborarea proiectului de Strategie pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

La nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost constituit un grup de lucru format din 19 membri, din care: - 4 reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, - 8 reprezentanți ai administrației publice locale (câte unul din...

6. Efectuarea a 3 vizite de documentare

Una dintre activitățile proiectului a presupus efectuarea a 3 vizite de documentare în Anglia, Polonia și Suedia cu scopul de a prelua know-how și bune practici de la instituții cu atribuții similare celor din sfera de activitate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. ...

7. Consultarea administrației publice locale, a structurilor din cadrul/subordinea/autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu privire la proiectul strategiei pentru integritate a ministerului

În vederea implementării acestei activități a proiectului, în perioada iunie – iulie 2014, au fost organizate 9 întâlniri la care au participat 243 persoane, astfel: o întâlnire în București , în data de 18 iunie 2014, cu participarea reprezentanților structurilor din cadrul/...

8. Finalizarea și diseminarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și elaborarea unui proiect de plan de acțiune pentru implementarea acesteia

Strategia pentru Integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  a pornit de la necesitatea implementării unor măsuri care, respectând și aplicând cadrul legislativ existent, urmăresc abordarea unor probleme și vulnerabilități specifice ariilor de...

10. Furnizarea programelor de instruire ce vor viza, în special, tehnici de măsurare a vulnerabilităților la corupție şi tehnici de raportare și prevenire

În cadrul activității au fost furnizate 10 module de instruire în cadrul a 25 sesiuni de instruire, la care au participat un număr de 361 persoane și care au avut  următoarele tematici: Integritate și transparență în achiziții publice (2 sesiuni a câte 2 zile), cu participarea...

9. Elaborarea unei metodologii privind managementul riscurilor de corupţie la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pe modelul metodologiei realizate de Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Metodologia privind managementul riscurilor de corupție la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și analiza incidentelor de integritate are drept scop adoptarea la nivelul tuturor structurilor ministerului a unor măsuri de prevenire, adaptate cauzelor care ar...

11. Organizarea conferinței de închidere a proiectului

La conferința de închidere a proiectului „Abordare strategică în domeniul anticorupției la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice" - cod SMIS 40031, organizată în data de 26 octombrie 2015, au fost invitați să participe reprezentanți ai Ministerului...