Evenimente

9. Elaborarea unei metodologii privind managementul riscurilor de corupţie la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pe modelul metodologiei realizate de Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Metodologia privind managementul riscurilor de corupție la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și analiza incidentelor de integritate are drept scop adoptarea la nivelul tuturor structurilor ministerului a unor măsuri de prevenire, adaptate cauzelor care ar putea determina apariţia a unor incidente de integritate, astfel încât să fie redusă probabilitatea de apariție a acestora, cât și impactul resimţit la nivelul activităţilor ministerului.

În vederea implementării acestei activități, s-au organizat 4 sesiuni de lucru la care au participat reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, reprezentanți ai Direcției Generale Anticorupție, reprezentanți ai partenerului - Asociația pentru Implementarea Democrației, alți experți din domeniu. Sesiunile au fost coordonate de un expert sociolog.

Elaborarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a avut ca bază analiza altor metodologii și metode de identificare și management al riscurilor de corupție aplicate în România, cât și în alte state membre UE.

Metodologia a fost supusă spre consultare în cadrul întâlnirii Grupului de lucru, punându-se accent pe direcțiile de acțiune pentru implementarea acesteia, mecanismul de întocmire a Registrului Riscurilor de Corupție, mecanismul de monitorizare anuală și mecanismul de analiză a incidentelor de integritate și este în curs de aprobare la nivelul MDRAP.

Testarea Metodologiei la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost efectuată în cadrul programului de instruire destinat personalului ministerului și al personalului din cadrul instituțiilor aflate în coordonare/subordonare/sub autoritatea ministerului ce vor fi implicați în implementarea metodologiei de management al riscurilor de corupție, în ceea ce ar putea reprezenta un model de bună practică în vederea dezvoltării propriilor metodologii.