Evenimente

8. Finalizarea și diseminarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și elaborarea unui proiect de plan de acțiune pentru implementarea acesteia

Strategia pentru Integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a pornit de la necesitatea implementării unor măsuri care, respectând și aplicând cadrul legislativ existent, urmăresc abordarea unor probleme și vulnerabilități specifice ariilor de activitate și competență ale ministerului și identificarea unor soluții care să răspundă acestora în mod real și eficient.

Grupul de lucru constituit în vederea elaborării proiectului Strategiei pentru Integritate s-a reunit în data de 23 septembrie 2014 în cadrul unui atelier de lucru pentru definitivarea acesteia. Grupul de lucru a analizat observațiile formulate cu ocazia desfășurării celor 9 întâlniri organizate în vederea consultării structurilor din cadrul/ subordinea/ sub autoritatea ministerului și a administrației publice locale cu privire la proiectul Strategiei pentru Integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice .

Forma finală a Strategiei pentru Integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cuprinde obiective generale, obiective specifice, măsuri concrete, precum și un plan de acțiune în vederea implementării măsurilor prevăzute, cu termene și responsabili.

Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 728/08.04.2015 pentru aprobarea Strategiei și a Planului de Acțiune a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr.330 din 14 mai 2015, iar Strategia pentru Integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.330 bis din 14 mai 2015. 

În data de 8 mai 2015 a fost aprobat și diseminat Ordinul MDRAP nr. 920 din 8 mai 2015 privind constituirea Grupului de lucru responsabil de implementarea Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei pentru Integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

La sfârșitul lunii mai, a apărut comunicatul de presă privind publicarea celor două documente în Monitorul Oficial al României, iar în vederea diseminării acestora la nivelul ministerului și al structurilor din subordinea/ de sub autoritatea ministerului, a fost completată informația privind publicarea acestora, pe site-ul ministerului, secțiunea „Integritate și bună guvernare".

Strategia pentru Integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost diseminată într-un număr de aproximativ 1.400 exemplare, la nivelul tuturor structurilor din cadrul/ subordinea/ de sub autoritatea ministerului.