Evenimente

7. Conferința de închidere a proiectului

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare, în parteneriat cu Asociația pentru Implementarea Democrației, a implementat cu succes proiectul „Abordare strategică în domeniul anticorupției la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice", cod SMIS 40031, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

Activitățile din cadrul proiectului  și modalitatea de realizare a acestora au condus la îndeplinirea obiectivului principal constând în dezvoltarea și consolidarea capacității operaționale a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, promovarea integrității în serviciul public, prevenirea și, pe cât posibil, combaterea corupției în scopul responsabilizării atât a factorilor decizionali, cât și a factorilor de execuție, îmbunătățirii performanțelor, transparentizării procesului decizional, precum și la reformarea cadrului instituțional în acord cu așteptările cetățenilor.

Pe lângă măsurile anticorupție menite să crească încrederea cetățenilor în administrația publică centrală și locală, au fost avute în vedere și măsuri de natură să sporească nivelul de încredere a societății civile, a investitorilor și a mediului economic.        

Rezultatele concrete/ principale  ale proiectului constau în:                                                      

· elaborarea Strategiei pentru Integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și diseminarea acesteia la nivelul tuturor structurilor din cadrul/ subordinea/ sub autoritatea ministerului;

· elaborarea Metodologiei privind managementul riscurilor la corupție la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și analiza incidentelor de integritate;

· realizarea de programe de instruire a personalului din cadrul/ subordinea/ sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pe diferite teme de integritate.

În data de 26 octombrie 2015, a avut loc conferinţa de închidere a proiectului „Abordare strategică în domeniul anticorupției la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice" - cod SMIS 40031, eveniment la care au participat reprezentanți ai conducerii ministerului, ai direcțiilor din cadrul ministerului și altor structuri din subordinea/ sub autoritatea acestuia, ai celor 8 regiuni de dezvoltare a României, precum și reprezentanți din partea partenerului de proiect - Asociația pentru Implementarea Democrației.