Evenimente

6. Atelier de lucru organizat în vederea finalizării Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Grupul de lucru constituit în vederea elaborării proiectului Strategiei pentru integritate la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice s-a reunit în data de 23 septembrie 2014 în cadrul unui atelier de lucru pentru definitivarea documentului. Astfel, au fost analizate observațiile formulate cu ocazia desfășurării celor 9 întâlniri organizate în vederea consultării structurilor din cadrul/ subordinea/ sub autoritatea ministerului și a administrației publice locale cu privire la proiectul Strategiei pentru integritate .

Forma finală a strategiei anticorupție a ministerului, denumită în continuare Strategia pentru Integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cuprinde obiective generale, obiective specifice, măsuri concrete, precum și un plan de acțiune în vederea implementării măsurilor prevăzute, cu termene și responsabili.

Documentul este structurat pe 6 obiective generale, primele 4 având la bază obiectivele prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2012 – 2015 adaptate specificului activității ministerului, respectiv: prevenirea corupției la nivelul MDRAP, creșterea gradului de educație anticorupție, consolidarea mecanismelor de control și a cooperării interinstituționale în domeniul audit și control la nivelul MDRAP și implementarea și monitorizarea planurilor de acțiune aferente strategiei la nivelul MDRAP și al structurilor aflate în subordinea/ sub autoritatea MDRAP și participarea la sistemul de monitorizare a SNA.

Al cincilea obiectiv vizează dezvoltarea componentei de comunicare și cooperare pentru integritate la nivel intra și inter-instituțional, precum și cu societatea civilă, mass-media și cetățeni. Introducerea unui obiectiv general distinct care vizează această dimensiune de „comunicare și cooperare pentru integritate" este menită să asigure dezvoltarea unor instrumente noi, să contribuie la stabilirea și dezvoltarea unor platforme de schimb și diseminare de cunoștințe și informații, de bune practici și expertiză, între entități aflate la niveluri diferite în ceea ce privește capacitatea de a implementa măsuri preventive.

Obiectivul general 6 al Strategiei pentru Integritate a MDRAP acordă o importanță deosebită sprijinirii autorităților administrației publice locale în vederea consolidării capacității operaționale a acestora de promovare a integrității în serviciul public și de prevenire a corupției. Astfel, strategia prevede măsuri menite să sprijine administrația publică locală atât în ceea ce privește implementarea prevederilor SNA, creșterea capacității de implementare a măsurilor de prevenire a corupției, creșterea gradului de informare anticorupție la nivel local, cât și în ceea ce privește consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivel instituțional. În acest sens, accentul este pus pe împărtășirea și diseminarea exemplelor de bune practici, dezvoltarea de inițiative comune, asistență și instruire în domenii de interes precum integritate, transparență, conflicte de interese, incompatibilități ș.a.m.d.

Strategia răspunde, astfel, recomandărilor formulate în raportul dat publicității de Comisia Europeană care apreciază progresul înregistrat în ceea ce privește participarea administrației publice locale la SNA 2012-2015, dar care, în aceeași măsură, subliniază necesitatea sprijinirii autorităților locale în vederea întăririi capacității administrative a acestora.

Strategia pentru Integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost diseminată la nivelul tuturor structurilor din cadrul/ subordinea/ sub autoritatea ministerului.