Evenimente

4. Utilizarea expertizei altor state membre ale Uniunii Europene, cu un nivel redus al corupției, în vederea realizării strategiei anticorupție a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin cooptarea în cadrul proiectului a 3 experți străini

Utilizarea expertizei internaționale s-a realizat prin cooptarea a 3 experți străni din state cu grad scăzut de corupție, respectiv:

- Olanda – domnul Michel van Hulten,

- Finlanda – domnul Matti Rinne

- Germania – doamna Kulan Amin.

Experții au realizat rapoarte, propuneri și recomandări pe baza experienței lor în statele de proveniență, precum și a evaluărilor realizate de aceștia la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pe parcursul unei perioade de 2 luni de analiză și observație (desfășurată la sediul beneficiarului).

În vederea realizării rapoartelor, experții au participat la 2 dintre cele 10 focus grupuri organizate în scopul consultării administrației publice locale, a structurilor din cadrul/subordinea/ sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu privire la vulnerabilitățile la corupție, nivelul de percepție a fenomenului, așteptările factorilor interesați.