Evenimente

4. Organizarea a 4 ateliere de lucru în vederea elaborării proiectului de Strategie anticorupție a ministerului

În vederea elaborării proiectului de Strategie pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost constituit un grup de lucru format din 19 membri, dintre care:

- 4 reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

- 8 reprezentanți ai administrației publice locale (câte unul din fiecare regiune de dezvoltare),

- 5 reprezentanți ai structurilor din subordinea/sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

- 2 reprezentanți ai Asociației pentru Implementarea Democrației.

Pentru selectarea celor 8 reprezentanți ai administrației publice locale, echipa de proiect a asigurat respectarea principiilor de transparență și egalitate de șanse, prin organizarea unui proces de selecție imparțial și transparent.

Cei 19 membrii ai grupului de lucru s-au întrunit în cadrul a 4 ateliere de lucru, a câte 2 zile fiecare, în următoarele date:

- 31 octombrie – 01 noiembrie – primul atelier de lucru;

- 21 noiembrie – 22 noiembrie – a doilea atelier de lucru;

- 28 noiembrie – 29 noiembrie – al treilea atelier de lucru;

- 12 decembrie – 13 decembrie – al patrulea atelier de lucru.

În cadrul acestor întâlniri, membrii grupului de lucru au utilizat documentele suport furnizate de experții străini, cât și raportul de evaluare realizat de expertul sociolog în urma organizării celor 10 întâlniri desfășurate în scopul consultării administrației publice locale, a structurilor din cadrul/subordinea/sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu privire la vulnerabilitățile la corupție, nivelul de percepție a fenomenului, așteptările factorilor interesați. De asemenea, în cadrul grupului au mai fost utilizate și alte documente strategice elaborate la nivel național: Strategia Națională Anticorupție 2012-2015, Raportul de evaluare privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2005-2007 şi a Strategiei Naţionale Anticorupţie privind Sectoarele Vulnerabile şi Administraţia Publică Locală pe perioada 2008-2010.

Pe parcursul celor 4 întâlniri, a fost elaborat proiectul strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.