Evenimente

3. Prelucrarea informațiilor colectate cu ocazia celor 10 întâlniri

În urma desfășurării celor 10 focus-grupuri la care au participat un număr de 216 persoane, organizate în vederea consultării administrației publice locale, a structurilor din cadrul/subordinea/sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu privire la vulnerabilitățile la corupție, nivelul de percepție a fenomenului, așteptările factorilor interesați, informațiile au fost prelucrate de către un expert sociolog care a întocmit un raport de evaluare.

 

Documentul a fost utilizat pentru elaborarea Strategiei pentru integritate la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.