Evenimente

2. Organizarea a 10 focus-grupuri

În vederea consultării administrației publice locale, a structurilor din cadrul/subordinea/sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu privire la vulnerabilitățile la corupție, nivelul de percepție a fenomenului, așteptările factorilor interesați, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în parteneriat cu Asociația pentru Implementarea Democrației, a organizat, în două etape, un număr de 10 focus-grupuri, după cum urmează:

Prima etapă:

În perioada 25 noiembrie 2012 – 03 decembrie 2012, au fost organizate un număr de 7 focus-grupuri în cele 7 regiuni de dezvoltare a României (cu excepția regiunii București-Ilfov) cu reprezentanți ai administrației publice locale, reprezentanți ai Agențiilor de Dezvoltare Regională și a birourilor de cooperare transfrontalieră, ai structurilor aflate sub autoritatea ministerului.

Focus grup 1 Sud – Muntenia (locaţie Călărași) pentru județele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman

Focus grup 2 Sud - Est (locaţie Brăila) pentru județele: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea

Focus grup 3 Nord – Est (locaţie Piatra Neamț) pentru județele: Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui

Focus grup 4 Nord Vest (locaţie Cluj-Napoca) pentru județele: Cluj, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud

Focus grup 5 Centru (locaţie Alba Iulia) pentru județele: Alba, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș

Focus grup 6 Vest (locaţie Timișoara) pentru județele: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Focus grup 7 Sud – Vest Oltenia (locaţie Craiova) pentru județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea

A doua etapă:

În perioada 5 iunie 2013 – 6 iunie 2013, în București, au fost organizate 3 focus-grupuri la care au participat reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, reprezentanți ai instituțiilor din subordinea și sub autoritatea ministerului și reprezentanți ai administrației publice locale din București-Ilfov. Cele 3 focus-grupuri s-au desfășurat la sala Casino a hotelului Ambasador, fiecare eveniment reunind un număr de 29 de participanți.

La cele 10 focus-grupuri, participanții au completat un număr de 186 de chestionare autoadministrate.

Prin aceste evenimente s-a urmărit realizarea unei diagnoze instituționale a fenomenului corupției în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Alături de focus-grup, s-a utilizat ca metodă pentru culegerea datelor și chestionarul autoadministrat, activități coordonate de către un expert sociolog.

În urma desfășurării evenimentelor, expertul sociolog a întocmit un raport de evaluare, document utilizat de către membrii grupului de lucru în vederea elaborării Strategiei pentru integritate la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.