Evenimente

2. Consultarea administrației publice locale, a structurilor din cadrul/subordinea/sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu privire la vulnerabilitățile la corupție, nivelul de percepție a fenomenului, așteptările factorilor interesați

Au fost organizate și desfășurate un număr de 10 focus grupuri, astfel:

- 3 în București: un focus grup cu reprezentanți ai direcțiilor și ai altor structuri din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; un focus grup cu reprezentanții structurilor din subordonarea/sub autoritatea ministerului; un focus grup cu reprezentanți ai administrației publice locale din București și Ilfov, ai ONG-urilor cu activitate relevantă în domeniul administrației publice, ai organizațiilor profesionale/patronale relevante în raport cu domeniul de activitate al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

- 7 întâlniri, în cele 7 regiuni de dezvoltare ale României (cu excepția regiunii București-Ilfov) cu reprezentanți ai administrației publice locale, ai ONG-urilor cu activitate relevantă în domeniul administrației publice, reprezentanți ai Agențiilor de Dezvoltare Regională, ai Oficiilor Județene de Cadastru etc.