Evenimente

10. Furnizarea programelor de instruire ce vor viza, în special, tehnici de măsurare a vulnerabilităților la corupție şi tehnici de raportare și prevenire

În cadrul activității au fost furnizate 10 module de instruire în cadrul a 25 sesiuni de instruire, la care au participat un număr de 361 persoane și care au avut  următoarele tematici:

 1. Integritate și transparență în achiziții publice (2 sesiuni a câte 2 zile), cu participarea unui număr de 30 persoane;

 2. Integritate și transparență în managementul resurselor umane (2 sesiuni a câte 2 zile), cu participarea unui număr de 30 persoane;

 3. Integritate și transparență în planificare și execuție bugetară (2 sesiuni a câte 2 zile), cu participarea unui număr de 30 persoane;

 4. Integritate și responsabilitate în funcția publică (2 sesiuni a câte 2 zile), cu participarea unui număr de 31 persoane;

 5. Transparență decizională și acces liber la informații de interes public (2 sesiuni a câte 2 zile), cu participarea unui număr de 33 persoane;

 6. Comunicare și relații publice (îmbunătățirea calităţii şi frecvenţei raportării performanţelor către beneficiari) (2 sesiuni a câte 2 zile), cu participarea unui număr de 31 persoane;

 7. Comunicare intra- și inter-instituțională (tehnici de colectare și analiza informațiilor, tehnici de raportare și monitorizare (2 sesiuni a câte 2 zile), cu participarea unui număr de 30 persoane.

 8. Formare de formatori (2 sesiuni a câte 5 zile, cu certificare CNFPA), cu participarea unui număr de 29 persoane. Acest modul are în vedere crearea unei rețele de formatori la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice care vor avea capacitatea de a disemina, la randul lor, cunoștințele dobândite, aspect important pentru perioada post-implementare, fiind una dintre componentele de sustenabilitate ale proiectului;

 9. Etică organizațională, conflicte de interese și incompatibilități (2 sesiuni a câte 2 zile), cu participarea unui număr de 75 persoane;

 10. 1 modul de instruire (3 sesiuni a câte 2 zile), cu participarea a 45 persoane din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și al instituțiilor aflate în coordonare/subordonare/sub autoritatea ministerului, ce vor fi implicați în implementarea metodologiei de management al riscurilor de corupție în ceea ce ar putea reprezenta un model de bună practică în vederea dezvoltării propriilor metodologii;

 11. un modul de instruire în domeniul guvernării locale, cu titlul „Anticorupția în guvernarea locală" (1 sesiune a câte 5 zile), organizat de Academia Internațională Anticorupție (www.iaca.int), cu participarea unui reprezentant din partea Direcției Etică, Integritate și Bună Guvernare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Participanții (personal de conducere și de execuție) au fost selectați din rândul personalului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, al structurilor din subordinea (Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C., Agenția Națională a Funcționarilor Publici – A.N.F.P., Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imoboliară – A.N.C.P.I.) și de sub autoritatea ministerului (Agenția Națională pentru Locuințe – A.N.L., Compania Națională de Investiții – C.N.I. S.A.).